divendres, 4 de març del 2016

PROGRAMA TOT ÉS POSSIBLE DE RAC1

Ens ha fet molt felices, que una oient del programa Tot és possible de RAC1 ens ha recomanat com a centre de logopèdia a Girona per a reeducar una disgrafia. Moltes gràcies per la confiança!!!
Ho podreu escoltar a partir del minut 13:05, clicant sobre l'enllaç següent.

TOT ÉS POSSIBLE 3-3-2016

divendres, 24 d’abril del 2015

EL MEU FILL TÉ UNA PÈRDUA AUDITIVA

Aquesta guia és fruit del treball conjunt que es porta a terme entre els professionals de l’àmbit públic sanitari i educatiu de Catalunya per a l’atenció dels infants amb pèrdua auditiva o hipoacúsia.

Va adreçada a les famílies d’aquests infants, amb l’objectiu de presentar i anticipar les diferents actuacions coordinades que es realitzen des d’ambdós àmbits.
 

dimecres, 15 d’abril del 2015

NUESTRA NUEVA ESCALERA DE BRAQUIACIÓN - LA NOSTRA NOVA ESCALA DE BRAQUIACIÓ


Los beneficios de la braquiación son enormes. Ésta actividad ayuda en el desarrollo de la habilidad manual, mejorando así la grafía. Mejora la coordinación ojo-mano y participa en la definición de la lateralidad.
Los niños que practican la braquiación, refuerzan su estructura respiratoria ya que cuando se cuelgan en ella, expanden su caja torácica. También es importante para su desarrollo intelectual ya que mediante ésta actividad, oxigenan su cerebro. 
Para más información: info@centreparla.com

Els beneficis de la braquiació són immensos. Ajuda moltíssim en el desenvolupament de l'habilitat manual, millorant la destresa a l'hora d'escriure. Millora la coordinació ull-mà i participa en la definició de la lateralitat.
Els nens que treballen la braquiació reforçaran la seva estructura respiratòria ja que penjats expandeixen la seva caixa toràcica però també és important per al seu desenvolupament intel.lectual, ja que, mitjançant aquests exercicis, oxigenen el cervell.
Per a més informació: info@centreparla.com
dimarts, 18 de novembre del 2014

NOVA ACTIVITAT - NUEVA ACTIVIDAD

Per a aquelles persones que a conseqüència d'un ictus han vist minvades les seves funcions cognitives (planificació, raonament, memòria, etc) o bé no poden comunicar-se o expressar-se de manera satisfactòria, iniciem aquest grup d'estimulació el dimecres al matí, a partir del gener de 2015.

Per a més informació: 972 487 372 o info@centreparla.com

ARRIBA L'HIVERN...I ELS MOCS TAMBÉ!


Sobre la Fisioteràpia Respiratòria, un article de la nostra fisioterapeuta Cinthia Leal

L'hivern s'acosta .... i els mocs també!

Què és?
La fisioteràpia respiratòria segons la SEPAR (Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia toràcica):
"És l'art d'aplicar unes tècniques físiques basades en el coneixement de la fisiopatologia respiratòria, i en l'atenció psicoemocional del pacient per prevenir, guarir o algunes vegades, tan sols estabilitzar les alteracions que afecten el sistema toràcic pulmonar". Arch Bronc. 2000, 36: 257-274

En quins casos estaria indicada?
-En malalties obstructives: Bronquitis, Bronquiolitis, Fibrosi Quística;
- En les condicions restrictives: Asma, Bronquiolitis, Debilitats musculars;
- En els trastorns de coordinació i ritme fono-respiratori: respiració bucal, estrès, ansietat i altres;
- En les tensions i contractures de la musculatura principal i accessòria de la respiració: Ex .: Diafragma, trapezis i escalens.

En els processos inflamatoris de bronquis, bronquiolitis com a resultat de la inflamació hi ha la producció de mocs. El fisioterapeuta utilitza tècniques físiques per ajudar a l'eliminació dels mocs, ja que cap medicament és capaç de fer-ho. El maneig d'aquests pacients es basa en mesures generals de suport.

Val la pena ressaltar que els nens menors de 2 anys no tenen la musculatura de l'arbre respiratori (traqueal) desenvolupat i per això la seva tos és ineficaç. Les maniobres físiques tenen com a objectiu ajudar a eliminar els mocs, permeabilitzar la via aèria i restablir la normalitat de la ventilació pulmonar.

Quins beneficis pot aportar?
- El nen quan respira millor menja i dorm millor (durant crisis de Bronquiolitis o Asma, per exemple)
- Una musculatura menys tensionada treballa millor i propicia una respiració més completa i eficaç
- Millora de la ventilació pulmonar
- Augment de la força muscular inspiratòria i expiratòria
- Augment de la capacitat vital
- Millor control i coordinació de la respiració
- Millora de la qualitat de vida (sobretot als malalts crònics)

Quina és la freqüència del tractament?
En els casos aguts, com en la bronquiolitis, són sessions breus realitzades cada 24-48horas (depenent de cada cas) fins a la resolució completa del quadre viral, que sol donar-se entre 7-10 dies.
Ja en el treball de reeducació del patró ventilatori, debilitats musculars i malalties cròniques, cal fer una valoració clínica per determinar objectius i estratègies terapèutiques a cada cas, definint així la freqüència i durada del tractament.

Quan buscar el Fisioterapeuta Respiratori?
- Quan el nen tingui els símptomes clàssics d'infecció vírica (VRS) com tos, febre, mocs, dificultat respiratòria, dificultat per menjar, entre d'altres, l'ideal és que després de la consulta amb el metge especialista contacti amb el Fisioterapeuta Respiratori per complementar el suport i col • laborar amb la resolució del quadre infecciós.
El tractament de la bronquiolitis aguda està fonamentat en quatre pilars: Medicamentós, Inaloteràpia, Fisioteràpia Respiratòria i informació als pares.

- I en tots els altres casos en què es presentin malalties o trastorns respiratoris freqüents i / o crònics: en l'asma (per prevenir les recaigudes entre crisi), en els problemes en la coordinació fono-respiratòria, en l'excés de tensió diafragmàtica, en les debilitats musculars i altres.

QUI RESPIRA MILLOR, VIU MILLOR! RESPIRACIÓ ÉS VIDA!

Per a demanar hora podeu trucar al 972 487 372 o info@centreparla.com

Autor: Cinthia Leal (col.legiada nº 10278)

Fisioterapeuta Postgraduada en Fisioterapia Respiratoria (Brasil) i Pediàtrica. Mestratge en Investigació en Ciències Pediàtriques.

dimarts, 1 de juliol del 2014

PROGRAMA CURS "BRAIN GYM® 101"FORMACIÓ EN KINESIOLOGIA EDUCATIVA “BRAIN GYM® 101 32h
a Centre de Logopèdia PARLA - Girona
BRAIN GYM® és una branca de la Kinesiologia  destinada a potenciar les habilitats d’aprenentatge innates de la persona per mitjà de la comprensió del moviment i les seves relacions amb els patrons d’aprenentatge de tot el cervell. Fou creada pel Dr. Paul Dennison a Califòrnia.
Consisteix en una sèrie d’exercicis i protocols d’estimulació cerebral que potencien la integració psico-sensorio-motora de la persona. Aquest treball recolza l’assoliment dels objectius que ens plantegem, desbloquejant qualsevol factor de tensió o estrès que pugui interferir.
De manera senzilla i eficient descobriràs com aflorar tot el teu potencial en les activitats de la vida diària.
Millora la memòria, concentració, expressió, comunicació, integració hemisfèrica cerebral, connexió cos-ment i benestar físic i emocional.
Molt utilitzat en infants en edat escolar, en dificultats d’aprenentatge i de desenvolupament, en adults en l’àmbit laboral, esportiu, etc,  en geriatria com a preventiu i potenciador de les funcions cerebrals i en disminucions físiques i psíquiques.
A QUI VA DIRIGIT
La formació està dirigida a professionals  que vulguin ampliar els seus coneixements, així com també a totes aquelles persones interessades en augmentar i millorar el seu benestar personal i les seves habilitats cognitives. No és necessari tenir cap formació prèvia.
METODOLOGIA
Curs teòric i pràctic. Es fa seguiment guiat dels processos durant tota la formació.
FORMADORA
Àngels Xena Marsol
                               

Kinesiòloga amb experiència en formació i consultoria.
Postgrau d’Ortokinesiologia per Universitat Ramón Llull.
Instructora de Brain Gym® - Kinesiologia Educativa per Educational Kinesiology Foundation,
Instructora de Touch for Health per International Kinesiology College,
Instructora d’Alliberador Holístic de l’Estrès amb Tècniques de Kinesiologia Psicoenergètica,
Instructora de RESET-Kinergetics.
Instructora de metodologia Louise L. Hay.
Formació en Kinesiologia 3 in 1 Concepts, Advanced Kinesiollogy, Kinesiologia Holística, Descodificació biològica original, Teràpia floral.

CALENDARI  
Dissabtes 27 setembre, 18 octubre i 22 novembre i diumenge 23 novembre 2014.
Horari: De 9 a 13,30h i de 15 a 18,30h.

LLOC
Centre de Logopèdia PARLA
c/ Pascual Prats 20, baixos. Girona
www.centreparla.com                               
APORTACIÓ
400€. Possibilitat de pagament fraccionat.
CERTIFICACIÓ[1]
Diploma  acreditat per  Educational Kinesiology Foundation.
INSCRIPCIONS
Imma Rojas
Telèfon 972 487 372

Àngels Xena
Telèfon 605097616 

Places limitades.  Reserves  per ordre de matriculació.  Grups reduïts.

 [1] Per obtenir la certificació cal haver assistit al 90% de la formació presencial i haver realitzat totes les pràctiques i acreditacions requerides.

PROGRAMACIÓ BRAIN GYM®  101
Repartides entre els fonaments teòrics i la pràctica professional.

UNITAT FORMATIVA 1

¿Què és Brain Gym®, Gimnàtica cerebral? Referents històrics.
“ El Noticing” – L’autobservació.
L’objectiu en una equilibració de Kinesiologia Educativa. Objectius d’acció i verbals.
Concepte de PACE
PACE de l’Objectiu.
Introducció al test muscular qualitatiu.
L’equilibració en Edu-K, les 5 passes.
Activitat prèvia i activitat posterior.
Menú d’Aprenentatge: els 26 exercicis de Brain Gym®
L’anclatge en Edu-k.
Conceptes  Canvi Alt / Canvi Baix.
La Remodelació de la Lateralitat de Dennison.
Equilibracions: visió, audició, escriptura, moviment-coordinació, actituds positives.
     Exemple de casos pràctics.
Aplicacions de Brain Gym®
Protocols  d’actuació.


UNITAT FORMATIVA 2 – BRAIN GYM® 2

Les Tres Dimensions de la Intel.ligència, model Paul Dennison.
Dimensió de la lateralitat. Neocórtex.  Integració hemisfèrica.  La Comunicació. Dreta/Esquerre.
Dimensió del Centratge o Verticalitat. Cervell mamífer. Energia. La organització. Dalt/ Baix.
Dimensió de l’Enfoc. Cervell reptilià. Estrès postural. La Comprensió. Davant / Darrere.
Remodelació de la Lateralitat Tri-Dimensional de Paul Dennison.
    Equilibració per Activitats de la vida diària.
    Equilibració STT.
Equilibració d’ Ex-tensió.
Protocols d’actuació.