dimarts, 18 de novembre de 2014

NOVA ACTIVITAT - NUEVA ACTIVIDAD

Per a aquelles persones que a conseqüència d'un ictus han vist minvades les seves funcions cognitives (planificació, raonament, memòria, etc) o bé no poden comunicar-se o expressar-se de manera satisfactòria, iniciem aquest grup d'estimulació el dimecres al matí, a partir del gener de 2015.

Per a més informació: 972 487 372 o info@centreparla.com

ARRIBA L'HIVERN...I ELS MOCS TAMBÉ!


Sobre la Fisioteràpia Respiratòria, un article de la nostra fisioterapeuta Cinthia Leal

L'hivern s'acosta .... i els mocs també!

Què és?
La fisioteràpia respiratòria segons la SEPAR (Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia toràcica):
"És l'art d'aplicar unes tècniques físiques basades en el coneixement de la fisiopatologia respiratòria, i en l'atenció psicoemocional del pacient per prevenir, guarir o algunes vegades, tan sols estabilitzar les alteracions que afecten el sistema toràcic pulmonar". Arch Bronc. 2000, 36: 257-274

En quins casos estaria indicada?
-En malalties obstructives: Bronquitis, Bronquiolitis, Fibrosi Quística;
- En les condicions restrictives: Asma, Bronquiolitis, Debilitats musculars;
- En els trastorns de coordinació i ritme fono-respiratori: respiració bucal, estrès, ansietat i altres;
- En les tensions i contractures de la musculatura principal i accessòria de la respiració: Ex .: Diafragma, trapezis i escalens.

En els processos inflamatoris de bronquis, bronquiolitis com a resultat de la inflamació hi ha la producció de mocs. El fisioterapeuta utilitza tècniques físiques per ajudar a l'eliminació dels mocs, ja que cap medicament és capaç de fer-ho. El maneig d'aquests pacients es basa en mesures generals de suport.

Val la pena ressaltar que els nens menors de 2 anys no tenen la musculatura de l'arbre respiratori (traqueal) desenvolupat i per això la seva tos és ineficaç. Les maniobres físiques tenen com a objectiu ajudar a eliminar els mocs, permeabilitzar la via aèria i restablir la normalitat de la ventilació pulmonar.

Quins beneficis pot aportar?
- El nen quan respira millor menja i dorm millor (durant crisis de Bronquiolitis o Asma, per exemple)
- Una musculatura menys tensionada treballa millor i propicia una respiració més completa i eficaç
- Millora de la ventilació pulmonar
- Augment de la força muscular inspiratòria i expiratòria
- Augment de la capacitat vital
- Millor control i coordinació de la respiració
- Millora de la qualitat de vida (sobretot als malalts crònics)

Quina és la freqüència del tractament?
En els casos aguts, com en la bronquiolitis, són sessions breus realitzades cada 24-48horas (depenent de cada cas) fins a la resolució completa del quadre viral, que sol donar-se entre 7-10 dies.
Ja en el treball de reeducació del patró ventilatori, debilitats musculars i malalties cròniques, cal fer una valoració clínica per determinar objectius i estratègies terapèutiques a cada cas, definint així la freqüència i durada del tractament.

Quan buscar el Fisioterapeuta Respiratori?
- Quan el nen tingui els símptomes clàssics d'infecció vírica (VRS) com tos, febre, mocs, dificultat respiratòria, dificultat per menjar, entre d'altres, l'ideal és que després de la consulta amb el metge especialista contacti amb el Fisioterapeuta Respiratori per complementar el suport i col • laborar amb la resolució del quadre infecciós.
El tractament de la bronquiolitis aguda està fonamentat en quatre pilars: Medicamentós, Inaloteràpia, Fisioteràpia Respiratòria i informació als pares.

- I en tots els altres casos en què es presentin malalties o trastorns respiratoris freqüents i / o crònics: en l'asma (per prevenir les recaigudes entre crisi), en els problemes en la coordinació fono-respiratòria, en l'excés de tensió diafragmàtica, en les debilitats musculars i altres.

QUI RESPIRA MILLOR, VIU MILLOR! RESPIRACIÓ ÉS VIDA!

Per a demanar hora podeu trucar al 972 487 372 o info@centreparla.com

Autor: Cinthia Leal (col.legiada nº 10278)

Fisioterapeuta Postgraduada en Fisioterapia Respiratoria (Brasil) i Pediàtrica. Mestratge en Investigació en Ciències Pediàtriques.